MENY


En elev, en dator redan från år 2

Nu görs en storsatsning på datorer i grundskolan. Redan från andra klass kommer Nordanstigs elever att få egen dator. Samtidigt förstärks datortätheten också i ettan.

Redan från år 2 kommer Nordanstigs elever i höst att få tillgång till en egen skoldator. Satsningen är en del i ett nytt, modernt och intuitivt sätt att bedriva utbildning med digitalt stöd.

– Det här ger våra elever bra förutsättningar och goda möjligheter redan från början att använda digital teknik, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Mer tillgänglig undervisning

Han ser också digitaliseringen som en effektivisering där lärarnas arbetstid kan nyttjas bättre, liksom dokumentationen av extra anpassningar och särskilt stöd, för elever som behöver det. För dessa elever finns också individuella stödappar.

Med egen dator blir undervisningen också mer tillgänglig.

– Vi tror att det blir lättare att komma ikapp för elever som har varit sjuka. Kanske kan de till och med hänga med på distans om eleven bara är lindrigt sjuk, säger Thomas Larsson.

Fler datorer även i ettan

Med en god datortäthet blir eleverna väl förberedda för de nationella proven som är digitala från år 3.

Förutom satsningen på egen elevdator i tvåan förstärks datortätheten redan från första klass. Där kommer det att finnas minst en skoldator på fyra elever. Inom vår förskola och fritids kommer läsplattor att finnas för att barnen redan i tidig ålder ska komma i kontakt med modern teknik.

Willhelm Rendahl är systemförvaltare inom skolan. Han tror att datorerna – eller enheterna – blir mycket enklare att använda för eleverna, till exempel vid videoredigering då de har funktionerna redan inbyggda. Det avtagbara tangentbordet underlättar för elever som vill filma en presentation eller ta bilder, till exempel i naturen.

Politiskt initiativ

Det nya arbetssättet har tagits fram av utbildningsverksamheten i samarbete med kommunens digitaliseringsstrateg. Bakom initiativet står kommunens politiker som också satsat den extra miljon som krävts för att köpa in de drygt 300 nya datorerna till eleverna.

– En mycket viktig del i det här är att vi byggt en gemensam bas som är lika för både lärare och elever. Resultatet av arbetet synkar väldigt väl med den politiska viljeriktningen kring IT i skolan, både lokalt och på nationell nivå, säger digitaliseringsstrateg Morgan Norell.

Ett barns händer knappar på en elevdator med en lärobok uppslagen på skolbänken.

För mer information

Morgan Norell, digitaliseringsstrateg
0652-361 15, morgan.norell@nordanstig.se


Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se