MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder, måndag 25 oktober 2021 klockan 18.00 i Bergsjö

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, men med anledning av smittorisken rekommenderar vi dig att titta på webbsändningen i stället för att närvara.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Justering av avfallstaxa
  • information nya bidragsformer för föreningsbidrag
  • information från Överförmyndarnämnden Mitt
  • delårsbokslut per 31 augusti för kommunen
  • kulturstrategi
  • riktlinjer e-förslag.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se