MENY


Nordanstig bidrar till viktig forskning

Under onsdagen hade arbetsmarknadsenheten besök av kvotflyktingar och forskare från Institutet för Framtidsstudier (IFFS).
– Det är spännande att få vara med och det känns betydelsefullt att kunna bidra till så stora forskningsstudier. Studier som vi vet ligger till grund för organisationers och verksamheters utveckling, säger flyktingsamordnare Jennie Söderlund.

Institutet för Framtidsstudier (IFFS) är en stiftelse som bedriver forskning kring frågor om hur vi formar vårt framtida samhälle. "Den subjektiva integrationen" är ett forskningsprojekt som ska studera hur man kan underlätta en effektiv integration. Priscilla Benaya och Jim Frölander, båda forskare vid IFFS, besökte häromdagen arbetsmarknadsenheten i Bergsjö för att intervjua 20 inbjudna kvotflyktingar. I förhållande till hur många kvotflyktingar vi under de senaste två åren tagit emot i Nordanstig, var uppslutningen stor.

– Det är spännande att få vara med och det känns betydelsefullt att kunna bidra till så stora forskningsstudier. Studier som vi vet ligger till grund för organisationers och verksamheters utveckling, säger flyktingsamordnare Jennie Söderlund.

Projektet studerar hur information om ankomstlandet Sverige redan innan ankomsten, kan påverka migranters normer och inträde i det svenska samhället. Intervjuerna kommer att ligga till grund för kommande analysarbete och forskningsunderlag. En delrapport kommer att presenteras i januari 2022.

En man och en kvinna står i en konferenslokal där man skymtar sittande personer i bakgrunden.

Jim Frölander och Priscilla Benaya från Institutet för Framtidsstudier (IFFS) besökte häromdagen arbetsmarknadsenheten i Bergsjö.

För mer information

Bente Sandström, enhetschef
0652-363 38, bente.sandstrom@nordanstig.se