MENY


Minoritetsvecka i Gävleborg 4–10 oktober

Idag startar Minoritetsveckan i Gävleborg. Veckan ska öka kunskapen kring våra fem erkända nationella minoriteter; urfolket samer, judar, tornedalingar, Sverigefinnar och romer.

Minoritetsveckan i Gävleborg är ett samarrangemang mellan föreningar och organisationer i kommunerna tillsammans med Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg. Under veckan lyfts samtliga av Sveriges fem nationella minoriteter och minoritetsspråk genom föreläsningar, utställningar, dialoger och kulturevenemang runt om i länet.

Minoritetsvecka på våra bibliotek

Som biblioteksbesökare i Nordanstig har du alltid möjlighet att ta del av den litteratur som finns kopplad till de fem nationella minoriteterna. Det handlar om böcker som är skrivna på de nationella minoritetsspråken och böcker som berör dessa grupper på olika sätt. Under minoritetsveckan uppmärksammar vi böckerna lite extra. Välkommen in!

Digitala evenemang i Gävleborg

Onsdag 6 oktober

Dialog om Sveriges nationella minoriteters kultur och språk, digitalt via Teams kl. 17.00–18.30

Du kan delta oavsett om du tillhör en nationell minoritet eller inte, om du arbetar med eller är engagerad i frågor som är kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och språk, är politiker eller tjänsteperson, tillhör den offentliga, ideella eller privata sektorn, är kulturförmedlare eller kulturskapare.
Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Författarsamtal med Ann-Helén Laestadius, digital livesändning kl. 12.00

Möt Ann-Helén Laestadius, aktuell med den rosade romanen Stöld. Stöld, som är författarens första bok för vuxna, handlar om nioåriga renskötardottern Elsa som blir vittne till hur en man dödar en av hennes renar. Stöld är en varm och svidande skildring av en bortglömd del av Sverige, där människor ställs mot varandra. Hör författaren berätta om sin roman. Eventuella frågor till Ann-Helén Laestadius kan skickas till minoritetsveckan.gavleborg@lansstyrelsen.se
Till livesändningen (regiongavleborg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torsdag 7 oktober

Regionalt samråd Nationella minoriteter, digitalt via Skype kl. 17.00–18.00

Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg till information och samråd. Temat för samrådet kommer vara Kulturplanen 2023–2026, men tid finns även för övriga frågor.
Mer information och anmälan till samrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredag 8 oktober

Föreläsning med Lennart Rohdin – Innanför eller utanför, digitalt kl. 12.00-13.00

Till rätt nyligen var den svenska självbilden att Sverige historiskt varit ett osedvanligt homogent samhälle. Mångfald är något som kommit med sentida invandrare. Men Sveriges fem historiska nationella minoriteter har funnits sida vid sida med majoritetsbefolkningen i många århundraden. Det moderna Sveriges
framväxt de senaste två århundraden har sammanfallit med en strävan att osynliggöra vår historiska mångfald. Den allmänna rösträtten för hundra år sedan innebar inget slut på detta osynliggörande. Det är först med inflytande av det europeiska samarbetet efter det kalla krigets slut som de fem nationella minoriteterna blivit erkända som likaberättigade medlemmar av Sverige. Vad har nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk för ställning i dag? Lennart Rohdin, statlig utredare och tidigare chef på Länsstyrelsen Stockholm, föreläser om de historiska nationella minoriteterna i Sverige.
Till livesändningen (regiongavleborg.se)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tervetuloa digitaaliseen hartaushetkeen Mariakirkkoon Gävlessä, digitalt kl. 18.00

Välkommen till en digital andakt på finska från Mariakyrkan i Gävle. Andakten leds av sjukhusdiakonen Leena Untinen. Henrik Hamberg, Leif Nahnfeldt och Anna Borgert spelar.
Här kan du se andakten (svenskakyrkan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla evenemang hittar du här (regiongavleborg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Collage av flaggor med texten "Minoritetsveckan i Gävleborg 2021" i nederkant.

För mer information

Anna Maria Landewall Norfall, folkhälso- och trygghetsstrateg
0652-362 14, anna-maria.landewall.norfall@nordanstig.se