MENY


Kulturrådet utlyser krisstöd för särskilda behov i kulturlivet

Krisstödet är utformat som ett projektbidrag, men det kan också sökas för en specifik insats eller en avgränsad del av en verksamhet. Projekten ska påbörjas under år 2021 och avslutas senast december 2022. 

Syftet med stödet är att främja återhämtning, återstart och anpassning till de nya förutsättningar som följt av pandemin. Den sökande beskriver och motiverar den insats som krävs för att främja den egna verksamheten och/eller konstområdet i sin ansökan. Till exempel så kan stödet sökas för en avgränsad del av verksamheten och dess fasta kostnader, såsom löner, arvoden och marknadsföring. Stödet kan också sökas för smittsäkra evenemang, och för specifika insatser som avser anpassning, till exempel digitala strategier, sänkta medlemsavgifter, samarbeten i syfte att stärka infrastrukturen eller genom internationellt nätverkande.

Vem kan söka?

 • Ideella arrangörer som anordnar professionella kulturevenemang.
 • Konstnärsgrupper och konstnärskollektiv.
 • Enskilda konstnärer kan söka krisstödet om ansökan gäller ett samarbete som avser ett gemensamt projekt där två eller flera enskilda konstnärer ingår. Det är viktigt att ansökan tydligt beskriver projektet och de medverkande som arvoderas.
 • Kulturaktörer som är väsentliga för kulturområdet.

Ansökningsperiod 13 september–6 oktober

 • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: bildkonst, museer, litteratur med mera
  Ansökningsperiod 13 september–4 oktober
 • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: scenkonst
  Ansökningsperiod 13 september–5 oktober
 • Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: musik
  Ansökningsperiod 13 september–6 oktober

Det projekt som du söker för kan ha tidigast startdatum den 13 september 2021 och genomföras senast december 2022.


(alt=””)