MENY


Turistbyrån blir centrum för hemtjänsten

Allt fler besöker vår kommun. Men den digitala tillgängligheten gör att behovet av en fysisk turistbyrå minskar. Med nya arbetssätt kan besöksnäringen utvecklas samtidigt som dagens lokaler nyttjas mer effektivt.

Vi ser en kraftig uppgång av besökare till vår kommun med fler gästnätter. Trots det väljer allt färre att titta in på turistbyrån vid E4 i Jättendal. Även under högsäsong är enstaka besök under en dag inte ovanligt. Minskningen har pågått under flera år och förklaras i huvudsak av beteendeförändringar kopplade till digitaliseringen med goda möjligheter till information och bokning över nätet.

Perfekt läge för äldres omsorg

Alla verksamheter, privata och offentliga, behöver anpassa sig i en föränderlig omvärld. När vi nu ser att behovet av en fysisk turistbyrå minskar måste vi titta på andra sätt att finnas tillgängliga och se över kommunens roll i besöksnäringen.

Men också behoven i äldreomsorg och hemtjänst förändras. Lokalerna i brandstationen i Jättendal innebär ett perfekt läge som centrum för vår hemtjänst och nattpatrull. Läget medför stora möjligheter för en effektivare hemtjänst och bättre resursutnyttjande av till exempel bilar. Mer lämpliga lokaler innebär också bättre arbetsmiljö för vår personal.

Från mitten av oktober kommer därför lokalerna att tas över av vård- och omsorgsverksamheten. Innan lokalerna tas i anspråk görs vissa mindre ombyggnationer.

Finnas där gästerna finns

Hur ska vi då förändra vårt arbete för en starkare besöksnäring?

Genom att samlokalisera destinations- och näringslivsutvecklingen nås större utväxling av kompetens och samarbete. Genom att i större utsträckning vara på plats där våra gäster finns stärker vi värdskapet och samarbetet med våra företag inom besöksnäringen. I dag finns infopoints på elva platser i Nordanstig och fler planeras för att öka möjligheterna till fysiskt besöksmaterial.

Avstamp i ny besöksstrategi

Grunden för vårt nya sätt att arbeta ligger i den besöksnäringsstrategi som nu tas fram. Där kommer stärkta digitala kanaler bli en viktig del, liksom arbetet med att förlänga sommar- och vintersäsong.

– Vi har noggrant följt utvecklingen och ser en stor uppgång av besökare till vår kommun, men också att fler avstår besök på turistbyrån. Behovet finns helt enkelt inte på samma sätt längre, säger kommunchef Erik Hedlund.

Det är viktigt att de kommunala resurserna används på bästa och effektivaste sätt.

– Då vi behöver fortsätta utveckla hemtjänsten och arbetsmiljön för vår hemtjänstpersonal har det här beslutet vuxit fram till en självklarhet. Vi har sett möjligheten att bättre utnyttja kommunala fastigheter samtidigt som vi moderniserar vårt sätt att arbeta för en stärkt besöksnäring.

Hästdragen vagn med kusk och tre yngre barn kör in mot en gammal finngård i solsken.

Ersk-Matsgården är en av våra sevärdheter som varje år lockar tusentals besökare.

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se