MENY


Måttlig höjning av VA-taxan på fullmäktige

Lägesuppdatering i flera byggprojekt och 2022 års VA-taxa var några av punkterna på höstens första kommunfullmäktige.

När kommunfullmäktige återigen samlades efter sommaruppehållet gjordes det fysiskt. Under det senaste året har sammanträdena hållits digitalt på grund av pandemin. Måndagskvällens möte hölls i Bergsjögårdens biosalong för bättre möjlighet till distans och åhörarna hade uppmanats att följa mötet via webben.

En stående punkt under pandemin har varit hur den påverkar verksamheterna. Kommunchef Erik Hedlund kunde berätta att kommunorganisationen nu planerar för återgång till ett mer normalt läge där bland annat arbete på plats ska kunna ske på ett smittsäkert sätt. Bakgrunden är att Folkhälsomyndigheten och regeringen beslutat att ta bort de flesta av restriktionerna kring pandemin.

Informationspunkten om Ersk-Matsgårdens verksamhet i sommar, utgick och återkommer vid nästa sammanträde.

Större besparingar än väntat

Just nu görs stora satsningar i våra fastigheter med nya förskolor i Gnarp och Hassela. Arthur Engbergskolan i Hassela har rustats grundligt, förskolan har flyttat in i de nya lokalerna och samtliga åtgärder i EPC-projektet är genomförda i byggnaden. Återstår gör arbetet med utemiljön.

Kommunfullmäktige fick en lägesuppdatering och beskedet att förskolebygget i Gnarp försenats något, bland annat på grund av brist på byggmaterial. Men med start 28 september kommer förskolans delar att börja monteras och bygget väntas vara taktätt före helgen om vädret tillåter.

En annan positiv uppgift som fastighetsstrateg Thomaz Nordh kunde lämna var att det så kallade EPC-projektet visar större besparingar än prognostiserat. Förutom lägre kostnader syftar projektet till mindre klimatavtryck, effektivare energianvändning och bättre inomhusklimat.

Mindre höjningar än snittet

Kommunfullmäktige hade också på sitt bord att besluta om ny VA-taxa för 2022. Det är ingen hemlighet att Nordanstig har höga kostnader för vatten och avlopp när landets kommuner jämförs. För att begränsa höjningar av taxan arbetar vattenbolaget med effektiviseringar.

Enligt kvällens beslut lämnas anläggningsavgiften oförändrad, medan den rörliga avgiften samt lägenhets- och grundavgifter höjs med 2,2 procent. För genomsnittsvillan innebär det en ökad kostnad med 23 kronor per månad och för lägenhet i flerbostadshus, 16 kronor. Ökningen är avsevärt mindre än Svenskt Vattens beräkningar som talar om en genomsnittlig ökning i Sveriges kommuner på cirka sex procent.

Ordning i motionshanteringen

Även om ledamöterna var helt eniga kring själva taxan kom VA-frågor att debatteras där behovet av investeringar de kommande åren var ett av huvudnumren.

I en tidigare motion föreslog oppositionsföreträdaren Tor Tolander (M), med flera en policy för motionshanteringen i kommunen. Fullmäktigeberedningen för demokrati har nu utarbetat ett förslag till riktlinjer för motioner och motionssvar. Förslaget som klubbades av fullmäktige under kvällen innebär en ordning för hur motioner som ännu inte besvarats ska följas upp, men också uppföljning av hur beviljade motioner verkställts. Riktlinjerna slår också fast att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige årligen.

Ytterligare motioner som behandlades under mötet:

”Motion om koldioxidbudget” från Vänsterpartiet Nordanstig

Motionen anses besvarad eftersom arbetet med en koldioxidbudget pågår.

”Motion om sommarbuss för kommunsammanhållning” från Moderaterna i Nordanstig

Motionen avslogs med motiveringen att det i dagsläget inte finns tillräcklig efterfrågan för att motivera en satsning.

”Motion om slopat karensavdrag till personal inom förskola, vård och omsorg” från Sverigedemokraterna

Motionen avslogs med motiveringen att lagstöd saknas för slopat karensavdrag.

”Motion om att öka uppmärksamheten kring kvinnlig könsstympning” från Sverigedemokraterna

Motionen anses besvarad då förebyggande arbete redan pågår inom både elevhälsan och socialtjänsten. Beslutet togs efter votering.

Här kan du läsa kallelsen till KF 27 september

Här kan du läsa inkomna motioner

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se