MENY


Efterlängtat skolbesök med hållbarhetstema

Ledningsgruppens första verksamhetsbesök på mycket länge gick till Gnarps skola där mångmiljonsatsningar görs i både befintliga och nya lokaler.

Pandemin har påverkat våra verksamheter på många sätt. Kommunens ledningsgrupp har till exempel länge haft ambitionen att komma ut i våra verksamheter och bli mer synlig. På torsdagen var det äntligen dags för verksamhetsbesök och först ut var Gnarps skola där rektor Katrinne Bylund tog emot.

Framsteg och satsningar

Hon berättade om arbetet som pågår på skolan och om de stora organisatoriska framsteg som gjorts det senaste året. Skollokalerna rustas också upp för 17 miljoner kronor med bland annat ny ventilation, ljuddämpande åtgärder och fräschas upp i största allmänhet för ytterligare miljoner. På skolområdet byggs även en helt ny förskola.

Efter rundvandring med avslut i det fina biblioteket fick ledningsgruppen, som för dagen var förstärkt med Nordanstigs Bostäders tillträdande VD, Pamela Warren, ta del av en föreläsning från SKR om ledarskap.

Dagens fokus – hållbarhet

God lunch serverades i skolrestaurangen och därefter ägnades dagen åt vårt alltmer intensiva arbete med Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål. Kommunfullmäktiges politiker beslutade 2019 att allt arbete som görs i kommunen ska ta avstamp i Agenda 2030:s tre dimensioner; miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Chefernas roll blir mycket viktig för att föra ut målsättningen med Agenda 2030 i vardagen, arbetet ska genomsyras av de 17 globala målen och ska alltså inte ses som ett separat och fristående projekt.

– Äntligen fick vi komma ut i verksamheten. Ett stort tack till rektor Katrinne med personal och elever! Vilket fint arbete ni gör för att utbilda det viktigaste vi har, säger kommunchef Erik Hedlund. Vi gör många bra saker rätt, men behöver förändra mer för att klara svåra utvecklingssteg. Men vi är verkligen på gång nu.

En grupp män och kvinnor fotograferade bakom en gamla tiders skolbänk i ett bibliotek.

Ledningsgruppen kunde äntligen komma ut på ett efterlängtat verksamhetsbesök, den här gången till Gnarps skola. Under dagen medverkade Björn Hylenius, ekonomichef, Pamela Warren, vd Nordanstigs Bostäder, Erik Hedlund, kommunchef, Mia Järliden, näringslivschef, Thomas Larsson, utbildningschef, Katrinne Bylund, rektor, Karin Henningsson, omsorgschef och Hans-Åke Oxelhöjd, samhällsbyggnadschef. På bilden saknas Maritta Rudh, personalchef, Eva-Lisa Järvinen, kommunjurist och Lars Larsson, kommunikationschef.

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se