MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder, måndag 27 september 2021 klockan 18.00 i Bergsjö

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, men med anledning av smittorisken rekommenderar vi dig att titta på webbsändningen i stället för att närvara.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Information om Ersk-Matsgårdens verksamhet
  • redovisning av pågående fastighetsprojekt
  • VA-taxa 2022 Nordanstig Vatten AB

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se