MENY


Du kan göra en insats!

Har du hjärtat på rätta stället, ett gott ekonomiskt sinne och tid över för en medmänniska? I Nordanstigs kommun finns just nu 15 personer som är i behov av en god man eller förvaltare och behovet av ställföreträdare är stort.

Vi behöver fler gode män i kommunen. Just nu står 15 personer på kö och en del har väntat på hjälp en längre tid. Om du är etablerad i samhället, har ordnad ekonomi och inte förekommer i belastningsregistret kan du bli god man.

Som god man hjälper du en person som själv har svårigheter att sköta sin ekonomi och bevaka sina rättigheter i samhället. Svårigheterna kan bero på sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder. Du ser till att din huvudman får den hjälp från samhället som den har rätt till, som bidrag, ersättningar eller stödinsatser. Det kan också handla om hjälp med att betala räkningar eller se till att personen får den omsorg som behövs.

Som ny god man och förvaltare erbjuds du en digital utbildning och du har möjlighet att få stöd av en mentor under ditt första år. Att vara god man är ett arvoderat uppdrag.

Bli god man eller förvaltare (sundsvall.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustration av personer i olika åldrar. Länk till annan webbplats.

Klicka på bilden för att se en kort film om vad det innebär att vara god man eller förvaltare. Bild: sundsvall.se

För mer information

Kontakta Överförmyndarkontoret

overformyndarnamnden@sundsvall.se
060-19 13 90, telefontid vardagar 09.00–11.00.