MENY


Tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen?

Har du eller känner du någon med ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen? Rädda Barnen erbjuder hjälp för att underlätta för dig att få jobb enligt Migrationsverkets krav. De erbjuder också hjälp för att underlätta för dig att komma in på bostadsmarknaden.

Vad kan du få hjälp med?

Rädda Barnen kan bland annat hjälpa dig med:
• CV
• Personligt brev
• Intervjuträning
• Jobbmatchning
• Kunskapshöjande insatser, t.ex. truck- och körkort
• Bostadssökande
• Pappersarbete och kontakt med Migrationsverket.

Gemensamt för alla insatser är att de strävar efter att stärka dina möjligheter att uppfylla Migrationsverkets krav för permanent uppehållstillstånd.

All hjälp är gratis och det finns inte någon programtid, anmälningsplikt eller andra krav – du deltar helt kravlöst i det som du vill eller behöver hjälp med. Insatserna finansieras av Länsstyrelsen i Gävleborg.

Vem kan du kontakta?

Om du är intresserad eller vill ha mer information, ring eller mejla till Christopher Wahlsten på Rädda Barnen, 073-355 34 84, christopher.wahlsten@rb.se