MENY


Inspektion på ovårdad Gnarpstomt

Efter ägarbyte inspekteras den stökiga tomten i Röde på nytt.
– Byggnadsnämnden har nu fått en part som den kan föra en konstruktiv dialog med, säger kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige beslutade 28 juni att köpa en vanvårdad fastighet i Röde, Gnarp. Köpet är nu genomfört, därmed övertar Nordanstigs kommun svaranderollen i det tillsynsärende som pågått under lång tid.

– I och med att kommunen nu äger fastigheten har byggnadsnämnden fått en part som den kan föra en konstruktiv dialog med, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

Det avtal som fullmäktige klubbade igenom innebär att säljaren betalas halva köpeskillingen vid tillträdesdagen. Resten hålls inne till dess fastigheten är avstädad. Skulle så inte ske står säljaren för alla uppkomna kostnader genom att hela eller delar av den resterande köpeskillingen inte betalas ut.

Få uppfattning om läget

Samhällsbyggnadskontoret planerar nu ett nytt tillsynsbesök på fastigheten för att bilda sig en uppfattning om hur långt avstädningen kommit.

– Ägarbytet har skett efter att anmälan upprättats och den kan därför vara inaktuell. Men vi måste besöka fastigheter som omfattas av tillsyn innan vi kan avsluta ärenden. Vi har tillsynsansvar oavsett ägare, säger Douglas Helsing, enhetschef vid samhällsbyggnadskontoret.

Förutom att fastigheten varit i stort behov av uppstädning bedöms marken ha ett strategiskt läge inför kommande byggnationer, bland annat ny E4, järnväg och lägenhetsbygge i närområdet.

Läs tidigare nyhet om fastighetsköpet i Röde

Garagebyggnad med traktorskopor, skrotbilar och annat skräp i förgrunden.

För mer information

Douglas Helsing, stadsarkitekt
0652-367 43, douglas.helsing@nordanstig.se

 

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se