MENY


Arbeten med vägbelysning i Gnarp

Från vecka 35 kommer belysning längs Bergevägen att bytas ut och det kan vara mörkt i området under arbetets gång.

Vägbelysningen från korsningen Södra vägen och österut längs Bergevägen kommer att bytas ut. Arbetet beräknas pågå vecka 35–42. Förhoppningen är att arbetet kommer att gå snabbare än så men en hel del kabel och fiber ligger i området så man behöver gå varsamt fram vid grävningen.

Under arbetet kommer delar av belysningen att vara mörk, men i den mån det går ska det lysa så mycket som möjligt.

Bilden visar en gatlykta mot en mörk himmel.

För mer information

Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare
0652-360 70, erland.jakobsen@nordanstig.se