MENY


Var med och gör Nordanstig bättre!

Känner du dig trygg i Nordanstig och får du den service du vill ha? Hur är utbudet av idrott, kultur, affärer, kaféer och restauranger? Vad tycker du om till exempel skolan, renhållningen och omsorgen? Nu är det dags igen för medborgarundersökningen.

På kommunens uppdrag skickar Statistiska centralbyrån, SCB, en medborgarundersökning till 1 000 slumpvis utvalda invånare i vår kommun. Nu är det sjätte gången medborgarundersökningen genomförs i vår kommun. Senast en likadan undersökning gjordes var 2019.

Rätt bild med fler svar

I dagarna skickar SCB ut ett första brev med allmän information om medborgarundersökningen och hur du går tillväga för att besvara den.

För att undersökningen ska bli rättvisande är det angeläget att så många som möjligt svarar. Resultatet kommer att sammanställas runt årsskiftet och presenteras på nordanstig.se.

Själva enkäten landar i brevlådorna under de första veckorna i september. Frågorna handlar om Nordanstig som plats att bo och leva, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande.

"Prioritering av åtgärder"

Om du är en av dem som får medborgarenkäten är det betydelsefullt att du tar dig tid att svara.

– Dina synpunkter är viktiga och ger dig möjlighet att bland annat påverka servicen i kommunen, vad du är nöjd med och vad du tycker kan bli bättre. Utifrån resultatet kan undersökningen användas för att prioritera åtgärder kommande år, säger Eva-Lisa Järvinen, chef för utvecklings- och upphandlingsenheten.

På papper eller på webben

Du kan välja att svara antingen på pappersenkäten du får hemskickad eller på webben där den också finns på engelska. Pappersenkäten kan också beställas på arabiska. Oavsett hur du väljer att svara är du anonym.

Sista dag för att skicka in pappersenkäten är 28 oktober. Svar via webben lämnas senast klockan 12.00 den 3 november.

SCB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om tidigare medborgarundersökningar i Nordanstig

Person står på bergstopp med landskap nedanför och texten "Är du utvald" i förgrunden.

För mer information

Eva-Lisa Järvinen, enhetschef
0652-360 50, eva-lisa.jarvinen@nordanstig.se