MENY


Ändra abonnemang för sop- och slamtömning vid ägarbyte

Många köper och säljer fastigheter i vår kommun just nu. Om du sålt en fastighet tänk på att ändra ditt abonnemang för sopor och slamtömning.

Du som har sophämtning eller slamtömning ska själv anmäla ägarbyte på fastigheten. Det är viktigt att vi får information om den nya ägaren så att fakturan kommer till rätt person efter försäljningen.

Anmäl ägarbytet i god tid. Den tidigare ägarens betalningsansvar upphör inte förrän anmälan om förändring av ägarförhållande kommit in till oss.

Hämtning av hushållsavfall faktureras tre gånger per år. Förfallodagar är sista bankdagen i april, augusti och december. Fritidsabonnemangen faktureras en gång per år med förfallodag sista bankdagen i april.

Ägarbyte anmäler du i vår webbtjänst:

Anmälan om ägarbyte på fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilden visar en rad med soptunnor.

Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

Administration, Avfall och återvinning

0652-361 86, 361 84

Telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00 och 13.00–14.30