MENY


Risk för mycket stora mängder regn

(Nyheten uppdaterad 2021-08-17 kl. 10.56)

Under det kommande dygnet förväntas det falla mycket stora mängder regn. SMHI har gått ut med en klass 2-varning.

Från tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag rör sig ett regnområde in över Gävleborgs län vilket väntas ge ihållande och tidvis kraftigt regn med regnmängder upp till mellan 70 och 100 mm. Det är osäkert var i länet de största regnmängderna kommer.

Stora regnmängder på kort tid kan ge översvämmade vägar vilket kan leda till trafikstörningar. Det finns även en risk för strömavbrott.

Så här definierar SMHI ”Varning klass 2 mycket stora regnmängder”

Regnmängder på minst 70 mm inom 24 timmar. Mycket stor risk för översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. Risk för översvämmade vägar. Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för stora regnmängder.

Förbered dig och håll dig uppdaterad

Du som bor i eller nära ett område som riskerar att drabbas av översvämningar bör se över hur du bäst förbereder dig.

Regndroppar