MENY


Välkommen till en trygg skolstart!

När skolan nu börjar igen är det förebyggande arbetet lika viktigt som tidigare för att minska risken för covidutbrott i skolmiljö. Skolstart innebär alltid en ökad risk för smittspridning, därför blir några åtgärder särskilt viktiga i år.

Eftersom olika virussjukdomar ofta sprids efter skollov försöker vi så långt det är möjligt att följa råden från Folkhälsomyndigheten om åtgärder vid skolstarten:

  • Vi undviker större samlingar av barn, elever och personal, exempelvis samlingar i aula och andra liknande utrymmen.
  • Vi riskbedömer och anpassar aktiviteter som kan innebära en risk för smittspridning.
  • Vi ser över möjligheterna att förlägga viss verksamhet och raster utomhus. Verksamhet i förskola och på fritidshemmet, men även viss undervisning som exempelvis idrott och hälsa, kan genomföras utomhus.
  • Vi undviker att vistas flera personer samtidigt i små, trånga utrymmen.

Hur aktiviteter under resten av terminen kan genomföras kommer att avgöras av hur smittläget utvecklas.

Barn sällan allvarligt covidsjuka

Från och med hösten 2021 är huvudprincipen närundervisning på plats i skolan. Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19, men utgör fortsatt en grupp som är mottagliga för smitta och i skolmiljön kan smittkedjor och utbrott uppstå.

Det är därför mycket viktigt att vi alla hjälps åt och fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer därför att:

  • Upprätthålla möjligheterna till god handhygien.
  • Arbeta i mindre grupper.
  • Ge möjlighet till alternativt genomförande av möten med vårdnadshavare, exempelvis digitalt eller utomhus.
  • Påminna elever, vårdnadshavare och personal om att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det är särskilt viktigt att elever, personal och vårdnadshavare stannar hemma även vid milda symtom på covid-19.
  • Påminna om vikten av att följa allmänna råd även på fritiden och vid fritidsaktiviteter.

Vi önskar alla barn, elever och personal varmt välkomna tillbaka!

Läs mer om skolstarten hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du information inför terminsstarten

Somrig träskylt över en dörröppning med texten "Välkommen".