MENY


Risk för stora mängder regn

Under det kommande dygnet förväntas det falla stora mängder regn. SMHI har gått ut med en klass 1-varning. Osäkerheten i väderutvecklingen är dock stor och förutsättningarna kan komma att ändras.

Under torsdagen rör sig ett regnområde in över Gävleborgs län vilket kan ge stora regnmängder. Prognosen visar nu att de största mängderna regn kommer falla vid kusten men tyngdpunkten kan lägga sig längre österut och istället hamna över Bottenhavet.

Stora regnmängder på kort tid kan ge översvämmade vägar vilket kan leda till trafikstörningar. Det finns även en risk för strömavbrott.

Så här definierar SMHI ”Varning klass 1 stora regnmängder”

Regnmängder på minst 35 mm inom 12 timmar. Risk för stora vattensamlingar, överfyllda dagvattenledningar och översvämmade källare.

Regndroppar