MENY


Död säl bärgad vid Moningssand

I tisdags eftermiddag bärgades en död säl från klipporna vid Moningssand, öster om Gnarp. Det finns stora sälbestånd i vattnen utanför kusten så det är inte helt ovanligt att stöta på avlidna sälar.

Boende i området observerade det döda djuret som låg inkilad mellan några stenar en bit från stranden. Anna-Carin Westling, som är säljägare med stort intresse för viltvård, kontaktades och åkte ut för att undersöka sälen.

– Den här har legat ganska länge och förruttnelseprocessen är i full gång. Eftersom det finns en badstrand i närheten så avlägsnar vi den från platsen, berättar Anna-Carin.

Tufft uppdrag

Det är inget enkelt jobb att forsla bort ett kadaver från en stor sälhane. Stanken av dött djur är påtaglig och flugorna surrar. Med vatten upp över stövelskaften drar Anna-Carin loss sälen som sedan bogseras ut till havs med hjälp av en båt. Ivriga fiskmåsar följer efter ekipaget.

– Nu får naturen sköta resten. Fåglarna kommer snart ha ätit upp det som är kvar av kadavret, säger Anna-Carin.

Rapportera fynd av döda djur

Den som hittar en död säl på kommunens mark kan kontakta handläggarna på teknik och hållbarhet. På privat mark är det markägarens ansvar.

Det är även viktigt att rapportera in fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. SVA har tillsammans med Naturhistoriska Riksmuseet, NRM, ett gemensamt program för att kartlägga marina däggdjurs hälsa, sjukdomar och dödsorsaker. De för statistik över och forskning på döda djur och är beroende av att allmänheten rapporterar in fynd av döda djur längs kusterna.

Om tillfälle ges så samlar SVA in djur för obduktion. Då undersöks dödsorsak, hälsa och sjukdomar. Samtidigt som det samlas in data och tas prover för forskning och förvaltning.

– Det är viktigt att kontakta SVA innan ett dött djur avlägsnas. Är det i bra skick kan SVA vilja ha in det och då hämtar jag det för vidare transport till labbet, säger Anna-Carin.

Teknik och hållbarhet
0652-360 00

Anna-Carin Westling med död säl.