MENY


Nu virvlar strömmen i Andersfors

Stentröskeln vid Ängbodtjärnen i Andersfors, söder om Älgered, är klar. Tröskeln ska reglera vattennivån i sjön. Den utökade strömvattenbiotopen ger en gynnsam miljö för många arter samtidigt som 41 kilometer fria vandringsvägar för fisk skapas i Gimmaåns avrinningsområde.

Arbetet i Andersfors har gått ut på att ersätta en gammal damm med en naturlig stentröskel. Dammen har inte fungerat som den ska och vattennivån i sjön har haft stora variationer.

– Stenströskeln ger en bestämd högsta- och lägstanivå i Ängbodtjärnen, som kommer må mycket bättre av att ha en stabil vattennivå, säger Johan Andreasson, fiskevårdssamordnare.

Stenblock från skogen

Den nya sjötröskeln är 120 meter lång och 45 meter bred på det bredaste stället. Det går åt stora mängder material för att anlägga en sådan tröskel.

– För att skapa det här nya sjöutloppet vid Ängbodtjärnen så har vi fyllt upp med sten och grus och fördelat ut fallhöjden över en längre sträcka för att det ska vara passerbart för fisken. För att hålla nere kostnaderna så har vi fått ta stenblock från Holmens nybrutna skogsbilvägar i närheten, berättar Johan.

Positivt för många arter

Under intervjun med Johan dyker strömstaren i vattnet bakom honom. Det är bara en av många arter som gynnas av stentröskeln.

– De vatten- och naturvårdsmässiga fördelarna med det här arbetet är att återskapa en strömvattenbiotop och ge fisken sammanhängande vandringsvägar. Återskapandet gynnar även andra arter som är beroende av en strömvattenbiotop, som flodpärlmussla och flodkräfta, säger Johan.

Finansiering

Naturskyddsföreningen har, via miljöfonden, delfinansierat projektet tack vare försäljning av el märkt Bra Miljöval. Projektet medfinansierades även av Länsstyrelsen i Gävleborg via statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) samt bidrag från lokala fiskevårdsprojekt.

Underhållsfri i framtiden

– Arbetet i Andersfors är nu slutfört. Till skillnad från en damm där man måste ha koll och justera flöden så är stentröskeln självreglerande. Vi har en bestämd lägsta- och högstanivå på tröskeln och flödet sköter sig själv. Det kommer inte uppstå extra underhållskostnader i framtiden, säger Johan.

Andersfors, stentröskel vid Ängbodtjärnen.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se