MENY


Invasiva växter ett återkommande problem

Att en växt är invasiv innebär att den en gång har blivit introducerad till en plats där den från början inte hör hemma och sedan kunnat sprida sig utan något större motstånd. Den konkurrerar ut inhemska arter och kan förändra jordmånen. Vissa växter är dessutom giftiga och bör hanteras med försiktighet.

I Gävleborg finns flera invasiva arter och de är ett hot mot den biologiska mångfalden. Blomsterlupin, jättebalsamin och jätteloka är några av de mest utbredda växterna. I Hassela har det just nu observerats ett bestånd av jätteloka där en av blommorna mäter flera meter.

– Det var boende i området som ringde och berättade om upptäckten. Då beståndet står på kommunens mark så kommer vi se till att det tas bort inom de närmsta dagarna, säger Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare.

Från fin blomma till invaderande jätte

Jättebalsamin var från början en importerad trädgårdsväxt men då den frösår sig mycket lätt har den spridit sig ut i naturen och tagit över växtplatser. Den konkurrerar med andra växter om pollinatörer, vilket gör att våra inhemska växter får minskad frösättning. Växten har mycket nektar vilket gör att pollinatörer hellre flyger till den för mat.

Det är relativt lätt att få bort jättebalsaminen genom att rycka upp den. Rötterna behöver inte grävas bort eftersom den bara sprids via frön. Växtavfallet ska inte komposteras utan förbrännas eller lämnas in till återvinningscentralen.

Giftig gigant

Även jättelokan kom till Sverige som prydnadsväxt. Den frösår sig och fröna kan spridas långa vägar via vattendrag. Jättelokan påverkar den biologiska mångfalden negativt då den snabbt breder ut sig och kväver övrig vegetation. Den kan bli upp till fem och en halv meter hög men i Sverige blir den vanligtvis mellan en och en halv till tre meter hög. Använd alltid skyddskläder och glasögon vid hantering av växten. Växtsaften kan, i kombination med solljus, ge hudskador där den utsatta huden kan vara påverkad i flera år efter exponeringen.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger en fastighet har ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. Både jättebalsamin och jätteloka är EU-listade. På naturvårdverkets webbplats finns en förteckning över vilka arter det gäller:

Rapportera in observationer

Den som hittar invasiva arter i naturen får gärna rapportera in det till SLU Artdatabanken. På webbplatsen finns även bilder, fakta och utbredningskartor för de olika arterna.

Invasiva växter, rosa blomma som är jättebalsamin och en tre meter hög jätteloka där en man står bredvid.

Jättebalsamin samt jättelokan i Hassela som är bra mycket högre än Erland Jakobsens 184 cm.