MENY


Låga grundvattennivåer i små vattenmagasin

Enligt SMHI finns det risk för vattenbrist i små grundvattenmagasin kommande månad. Boende i Gävleborg som är beroende av enskild vattenförsörjning bör se över nivåerna i sin brunn samt hushålla med sitt vatten.

Grävda och borrade brunnar som används för enskild vattenförsörjning brukar vara kopplade till små grundvattenmagasin. Dessa innehåller mindre vatten än stora magasin och reagerar därför snabbare på vattenuttag.

Enligt SMHI är nivåerna i små grundvattenmagasin låga i Gävleborgs län och det finns därför risk för vattenbrist under kommande månad. Fastigheter som tar sitt dricksvatten från enskilda brunnar bör regelbundet kontrollera vattennivåerna och hushålla med sitt vatten. En grävd brunn som sinat kan inte fyllas på med färskvatten.

vattenkran med droppe vatten.

För mer information

Andreas Johansson, Teknik- och miljöhandläggare
0652-361 12, andreas.johansson@nordanstig.se