MENY


Begränsad handläggning av bygglovsärenden under semestertider

Under sommaren kan handläggningen av bygglovsärenden ta längre tid, men handlingar kan lämnas in och begäras ut som vanligt.

Den 19 juli–22 augusti är bemanningen på samhällsbyggnadskontoret lägre på grund av semestrar och därför handläggs färre bygglovsärenden än vanligt. Ingen handläggning sker under perioden 26 juli–15 augusti. Möjligheten att få rådgivning och hjälp med bygglovsfrågor begränsas också, men handlingar kan lämnas in och begäras ut som vanligt.

Husritning, tumstock, tång, husmodell.