MENY


Undvik att bada där det är algblomning

Det har observerats tecken på eventuell algblomning i sjöar runt om i kommunen. Algblomning kan förekomma i både sjöar och hav. Undvik att bada om vattnet ser grumligt eller missfärgat ut.

Risken för algblomning ökar vid varmt väder och i stillastående vatten, som en grund vik eller insjö. Algerna ligger ofta som färgade stråk på vattenytan. Att bada i vatten med algblomning kan vara farligt, särskilt för mindre barn och djur.

Alla alger är inte giftiga men man bör undvika bad om vattnet ser missfärgat ut. Just nu har det observerats tecken på algblomning i sjöar runt om i kommunen så var extra observant vid bad.

Grön massa i vatten vid strandkant.

Gröna stråk i vattenbrynet vid Grännsjön.

För mer information

Miljökontoret
0650-190 00, miljokontoret@hudiksvall.se