MENY


Trafiken på väg 548 leds om på grund av underhållsarbete

Trafikverket ska byta ut en trumma vid Malungsån på väg 548 mellan Hassela och Sörfors. Under perioden 9 till 22 augusti stängs vägen av för genomfart vid Malungen. Trafiken leds om från Hassela i söder och Sörfors i norr.

Vägarbetet innebär att vägen kommer grävas av för att vägtrumman ska kunna bytas ut. Det betyder att väg 548 kommer vara helt avstängd vid arbetsplatsen under den tid som arbetet pågår. Trafiken hänvisas till väg 307, E4 och väg 568 vilket kan medföra 40–60 minuter extra restid.

Vid frågor om vägarbetet kontakta:

Leif Flink, projektledare 010-123 93 30 eller leif.flink@trafikverket.se
Idha Wänglund, projektingenjör 010-722 57 37 eller idha.wanglund@wsp.se

Karta med inzoomad bild på vägtrumma.