MENY


Rent papper i IVO:s pandemigranskning

Som en av 58 svenska kommuner granskades Nordanstig lite extra när IVO ville kontrollera hur pandemin hanterats. Att myndigheten inte hittat några brister alls är ett gott betyg, säger omsorgschefen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i en riksomfattande granskning undersökt hur väl Sveriges alla kommuner tillgodosett enskildas behov under pandemin. Nordanstig togs därefter ut som en av 58 kommuner som granskades mer ingående.

IVO konstaterar att man i tillsynen inte funnit några brister inom de områden som granskningen omfattat.

– Det här är ett gott betyg för det arbete vi gjort under pandemin för att hålla våra brukare och boende trygga och säkra, säger vård- och omsorgschef, Karin Henningsson.

Lyckosam samverkan

Pandemin har inneburit förändringar i rutiner och arbetssätt för att i möjligaste mån hålla smittan utanför kommunernas omsorg. I vår kommun inrättades en särskild covidgrupp inom hemtjänsten och särskilt boende och som bara arbetade med smittade personer.

En särskild utsedd person fick också uppdraget att ansvara för kontakterna med anhöriga för att på så sätt avlasta personalen i verksamheterna.

Samarbete och samsyn har varit viktigt i arbetet mot pandemin. Omsorgsverksamheten samlade därför representanter från de privata hemtjänstutförarna, medicinskt ansvarig sjuksköterska och hälso- och sjukvården i regelbundna veckomöten. Modellen visade sig vara lyckosam och blev ett forum för problemlösning.

Smittfritt i flera verksamheter

– Det har varit tufft att följa rekommendationerna som hela tiden förändrats. Samverkansmötena har varit bra för att hålla alla uppdaterade och för att få en gemensam lägesbild, enligt Karin Henningsson.

När samhällsspridningen är som värst behövs inte mycket för att smittan ska nå omsorgsverksamheterna, säger Karin Henningsson.

– Den kommunala hemtjänsten har i stort sett klarat att hålla smittan ute. Bergesta särskilda boende och hela LSS-verksamheten har varit helt smittfri. Det är tack vare vår personal och jag tycker att IVO:s granskning är ett kvitto på det hårda och engagerade arbete som medarbetarna i vård- och omsorgsverksamheten gjort.

Exteriörbild av Bergesta särskilda boende med sin faliröda brädfasad i sommarsol.

Bergesta särskilda boende är en av de verksamheter dit coronasmittan inte tagit sig.

För mer information

Karin Henningsson, vård- och omsorgschef
0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se