MENY


Kommunen polisanmäler kränkningar

Efter nya uppgifter som framkommit om misstänkta kränkningar över nätet har skolan på onsdagen lämnat in en polisanmälan.

Den utredning som startades i måndags efter uppgifter om att en skolanställd skulle ha skickat uttalanden av sexuell karaktär till högstadieelever är nu klar. I den har nya uppgifter framkommit som gjort att kommunen valt att göra en polisanmälan.

Enligt utbildningschef Thomas Larsson råder inga tvivel om att meddelandena som skickats via sociala medier har gått över gränsen för vad som är acceptabelt mellan skolanställd och elev.

Medarbetaren tagen ur tjänst

– Yrkesetiskt är uppgifterna graverande. Nu är det upp till polisen att också värdera dem ur ett rättsligt perspektiv, säger Thomas Larsson.

Efter de nya uppgifterna togs den skolanställda personen ur tjänst under tisdagen. De aktuella eleverna har erbjudits stöd från barn- och elevhälsan.

– Jag går inte in på vad uppgifterna innehåller. Nu är det polisens sak att utreda om det som skett är brottsligt.

Informationen om att några högstadieelever mottagit meddelandena kom till skolledningen i måndags. Omedelbart startades en kränkningsutredning och ett personalärende i enlighet med utbildningsverksamhetens rutiner.

Beslut på goda grunder

Att skolan valde att avvakta med polisanmälan förklarar Thomas Larsson med att det kan vara svårt att dra gränsen mellan vad som är olämpligt och vad som är brottsligt. En polisanmälan mot en medarbetare måste ske på mycket goda grunder, betonar han.

– Därför var det viktigt att först samla på sig mer information och det har vi gjort snabbt. I delen som rör misstankarna om kränkningar var våra insatser omedelbara.

I avvaktan på polisutredningen hanteras ärendet fortsatt enligt kommunens rutiner för kränkning och för personalärenden.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp