MENY


Vägplanen för E4 Kongberget-Gnarp ställs ut för granskning

Trafikverket planerar att bygga om E4 mellan Kongberget och Gnarp för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Nu ställs vägplanen ut för granskning.

Handlingarna ställs ut för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighetsägare, allmänhet och övriga berörda ska ha möjlighet att lämna sina synpunkter. Det här är det sista granskningstillfället där man kan påverka planens innehåll.

Granskningstid: 21 juni–10 september 2021

Plats för handlingar:

En översikt av materialet, planbeskrivningen, finns även tillgängligt hos ICA Harmånger och ICA Gnarp.

Synpunkter på planen skickas till Trafikverket, Ärendemottagning Investering, Box 810, 781 28 Borlänge, investeringsprojekt@trafikverket.se, senast den 10 september. Ange ärendenummer TRV 2014/7022.

Foto: Nordanstigs kommun