MENY


Skolan utreder kränkningar över nätet

Utbildningschefen ser allvarligt på uppgifter om meddelanden av sexuell karaktär till elever. Nu startar kränkningsutredning mot en anställd.

Skolan har inlett en utredning efter uppgifter om att en skolanställd skickat uttalanden av sexuell karaktär till några högstadieelever. Meddelandena, som alla är skriftliga, har skickats kvällstid vid ett flertal tillfällen via sociala medier och utreds som ett kränkningsärende.

Såvitt känt började meddelandena komma efter skolavslutningen nyligen. Utbildningschef Thomas Larsson ser mycket allvarligt på händelserna och säger att de kommer att utredas noggrant.

Dialog med elever och föräldrar

– Alla elever ska kunna vara trygga i skolan, och självklart i alla kontakter med skolan, oavsett tid på dygnet.

Skolledningen för dialog med de aktuella eleverna och deras vårdnadshavare, men också med den anställdes fackliga part. Eftersom det nu är sommarlov har det i det här skedet inte varit aktuellt att ta skolmedarbetaren ur tjänst.

– Nu får vi se vad utredningen kommer fram till och därefter tar vi ställning till vilka åtgärder som kan bli aktuella, säger Thomas Larsson.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
070-281 72 83, thomas.larsson@nordanstig.se