MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder, måndag 28 juni 2021 klockan 18.00 i Bergsjö

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, men med anledning av smittorisken rekommenderar vi dig att titta på webbsändningen i stället för att närvara.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.
Ledamöterna deltar i sammanträdet på distans.

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Skattesats 2022
  • mål och budget 2022–2025
  • ny idrottshall i Bergsjö
  • köp av fastigheten Röde 2:15 i Gnarp.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se