MENY


Kustfiskarelyftet i hamn

Projektet Kustfiskarelyftet som startades i januari 2018 är nu avslutat. Ett lyckat projekt som bland annat mynnat ut i producentorganisationen PO Kustfiskarna Bottenhavet.

Projektet som startades på initiativ av kustfiskarna själva har bland annat syftat till att synliggöra de småskaliga kustyrkesfiskarna och att hitta lösningar för generationsväxling. Projektområdet har sträckt sig från Örnsköldsvik i norr till Tierp i söder och har finansierats med pengar från Leader Mittland Plus och Leader Gästrikebygden. Nordanstigs kommun har stått som projektägare med Ingela Mästerbo som projektledare.

– Det har hänt så mycket mer än vad vi hade som målsättning. Många av fiskarna har investerat och byggt ut sina butiker, restauranger har öppnats och man har satsat på nya produkter. Ett företag har anställt så många som 30 nya medarbetare. Vi har också fått en bra dialog med beslutande myndigheter kring problemen som kustfiskarna ser, säger Ingela Mästerbo.

Projektet har mynnat ut i en producentorganisation, PO Kustfiskarna Bottenhavet, som tar vid och fortsätter det viktiga arbetet för att säkra kustfiskarnas framtid.

– Kustfiskarna är otroliga entreprenörer som har ridit ut många stormar. Det här kommer de att klara lätt!