MENY


Eva-Lisa Järvinen vår första kommunjurist

Kommunernas behov av juridisk kompetens har ökat och vår kommun är inget undantag. Eva-Lisa Järvinen är sedan den 31 maj vår kommunjurist och ny chef för enheten Utveckling och upphandling.

Alla kommunens verksamheter, till exempel skola, vård och omsorg, bygglov och näringslivsfrågor styrs på något sätt av lagar och därför är juridiken en viktig del av hur kommunen styrs. När allt fler nationella lagar, direktiv från EU och lokala styrdokument ska beaktas vid beslut och handläggning, blir den juridiska kompetensen viktig.

– Ibland kan juridik kännas svårt och som ett besvärligt hinder i vardagen. Då kan jag vara ett stöd genom att tolka lagarna och resonera om hur vi ska lösa problem, säger Eva-Lisa Järvinen. Det ska vara så enkelt som möjligt att göra rätt. Jag hoppas att vi ska se juridiken som ett verktyg för att skapa bra verksamhet för alla Nordanstigsbor.

Ett brett chefsuppdrag

Eva-Lisa har under många år arbetat som kommunjurist och haft olika chefsroller i Sundsvalls kommun. Nu är hon den första kommunjuristen någonsin som anställts i Nordanstigs kommun. Enheten Utveckling och upphandling som hon är chef för arbetar bland annat med modeller för styrning och ledning, projektledning och är stöd till politiska beslutsprocesser. Enheten arbetar också med Agenda 2030, trygghets- och folkhälsofrågor, digitalisering, upphandling och utredningskompetens.

Om rollen som kommunjurist säger Eva-Lisa så här:

– Som kommunjurist har jag bara en uppdragsgivare och det är kommunen, men jag har många intressen att ta hänsyn till. Jag ska hitta juridiskt lämpliga lösningar i våra uppdrag och hjälpa kommunen att arbeta effektivt. Samtidigt ska jag värna om den lokala demokratin som kommunen bygger på och den enskilda människan i mötet med kommunen.

Bilden visar en kvinna som står vid ett träd utomhus och i bakgrunden ser man en gräsmatta och en skylt som det står Nordanstigs kommun på.

Eva-Lisa Järvinen är den första kommunjurist som anställts i Nordanstigs kommun. Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

Eva-Lisa Järvinen, kommunjurist och enhetschef
0652-360 50, eva-lisa.jarvinen@nordanstig.se

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se