MENY


Stökig Gnarpstomt föreslås köpas

Kommunfullmäktige föreslås besluta om köp av en illa skött fastighet i Gnarp. Efter köpet som kostar en miljon kronor ska tomten – som ligger strategiskt – bjudas ut för bebyggelse med nya moderna bostäder.

Kommunstyrelsen vill att Nordanstigs kommun köper in en större fastighet i Gnarp. På fastigheten står i dag flera byggnader som är i dåligt skick. På tomten står också en stor mängd skrotbilar, båtar, bildäck och annat lösöre. Situationen på fastigheten är sådan att den innebär olägenhet för närboende.

Avstädning i köpevillkoren

Köpeskillingen på en miljon kronor är villkorad. Efter förhandling med fastighetsägaren har parterna kommit överens om att halva beloppet betalas vid tillträdesdagen, och resterande belopp när säljaren har städat av tomten.

För den händelse tomten inte städas av används resterande del för avstädning med hjälp av saneringsfirma.

Strategiskt läge i Gnarp

Förvaltningen bedömer att fastigheten har ett strategiskt viktigt och attraktivt läge som kommer att förbättras ytterligare tack vare infrastrukturprojekt åren framöver. Bland annat planeras ny E4, nytt förväntat läge för resecentrum och planläggning för handel i närområdet. Efter tillträde kommer alla byggnader att rivas och marken säljas för byggnation av nya moderna bostäder. Värdet bedöms då uppgå till minst kostnaden för att köpa in fastigheten.

Kommunstyrelsen var inte enig och beslutet togs efter votering. Kommunfullmäktige har nu sista ordet kring köpet och ärendet kommer upp på sammanträdet 28 juni.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
0652-361 98, ola.wigg@nordanstig.se

 

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se