MENY


Sommargåva som också stöttar näringslivet

De kommande veckorna får alla medarbetare som arbetat under pandemin en sommargåva.
– Det här är ett litet tecken på den stora tacksamhet vi känner gentemot våra medarbetare och deras insatser, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

All personal som arbetat under coronapandemin får i år en sommargåva på 1 500 kronor.

– Vi är otroligt tacksamma för de insatser som våra medarbetare gjort under hela pandemin. Med flexibilitet, uppoffring och viljestyrka har personalen hittat de bästa lösningarna i en mycket svår situation. Det här är vårt sätt att visa uppskattning, säger kommunchef Erik Hedlund.

"Tacksam för insatserna"

Det är kommunstyrelsen som fattat beslutet om gåvan som fördelas på tre presentkort á 500 kronor. Korten kan, precis som tidigare, lösas in hos butiker och företag verksamma i Nordanstigs kommun och ger en välbehövlig injektion till det lokala näringslivet på uppemot 1,2 miljoner kronor.

– Presentkorten så som de är utformade innebär ett stöd till kommunens företag, som i flera fall haft det tufft under pandemin, säger kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg. Men framför allt är sommargåvan ett litet tecken på den stora tacksamhet vi känner gentemot våra medarbetare och deras insatser.

Gäller för betalning året ut

Beloppet är valt för att lämna utrymme för en julgåva senare under året. Den tillfälliga skatte- och avgiftsfrihet som råder under pandemin medger personalgåvor upp till 2 000 kronor per år utan att förmånsbeskattas.

Presentkorten har tidigare presenterats för de fackliga parterna som har ställt sig positiva till sommargåvan.

Presentkorten gäller till och med sista december 2021 som betalningsmedel för varor och tjänster i butiker och företag verksamma i Nordanstig. Korten gäller inte för spel, tobak eller alkohol och kan inte bytas in mot pengar.

Presentkortet med texten "Presentkort värde 500 kronor" med en bild av en myrstack i kanten av en granskog.

Extra flitiga har kommunens medarbetare varit i pandemin och belönas nu med tre presenkort om totalt 1 500 kronor.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
0652-361 98, ola.wigg@nordanstig.se

Erik Hedlund, kommunchef

0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se