MENY


Mångmiljonsatsning på ny idrottshall

En ny fullstor idrottshall sammanbyggd med dagens sim- och idrottshall kan bli verklighet i Bergsjö. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige säger ja till 40-miljonersbygget som även innefattar renovering av dagens hall med kringutrymmen.

I de nya timplanerna för skolan inför nästa läsår har idrotten fått större utrymme. Det är förstås bra för folkhälsan, men ställer högre krav på tillgängliga lokaler för idrott och gymnastik. Frågan om en ny idrottshall i Bergsjö har varit på tapeten under flera år.

Renovering även av dagens lokaler

Kommunstyrelsen säger nu ja till att bygga en ny fullstor idrottshall i Bergsjö. Den föreslagna hallen får en idrottsyta på 20 gånger 40 meter och kan enkelt delas in i två halvor. Efter diskussioner om lämplig placering har man nu valt skolområdet i Bergsjö där hallen byggs samman med dagens idrotts- och simhall. Att hålla samman byggnaderna bedöms minimera förflyttningarna och öka tryggheten för eleverna.

Investeringen på 40 miljoner kronor innefattar även renovering av den befintliga hallen med omklädningsrum och bastu. Renoveringarnas andel av investeringen beräknas till 4–6 miljoner kronor. I en delbudget har också höjd tagits för merkostnader för fler parkeringar, omledning av gång- och cykelväg och för konstnärlig utsmyckning.

Fullmäktige avgör slutligt

I kommunstyrelsens beslut ingår att kommunen får ta upp lån på maximalt 40 miljoner kronor för bygget. Byggnadens miljöpåverkan ska minimeras genom materialval och den nya hallen byggs till stor del av trä.

Kommunfullmäktige kommer den 28 juni att få ta det avgörande beslutet om att bygga den nya idrottshallen. Skulle fullmäktige godkänna planerna kan hallen stå klar tidigast i december 2022.

Grafisk illustration sedd snett från ovan över den nya idrottshallen sammanbyggd med dagens idrotts- och simhall. Illustration: TM Konsult

Så här kan den nya idrottshallen i Bergsjö kunna komma att se ut. Illustration: TM Konsult

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
0652-361 98, ola.wigg@nordanstig.se

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se