MENY


Lång debatt om p-böter på fullmäktige

Årsredovisningar, några med underskott, och markköp och -försäljningar klubbades på måndagens kommunfullmäktige. Men den största debatten kom att handla om parkeringsböter ska införas i kommunen eller inte.

Efter frågestund och den vid det här laget regelbundna informationen om pandemiläget i kommunen inleddes måndagens kommunfullmäktige med en rad årsredovisningar.

Först ut var Hälsinglands Utbildningsförbund som samägs med Bollnäs och Söderhamns kommuner. Utbildningsförbundet redovisar ett negativt resultat med tio miljoner kronor mot budget. Effektiviseringar och åtgärder pågår för att nå balans i utbildningsförbundets budget och med det godkände fullmäktige årsredovisningen för 2020.

Outhyrda lägenheter

Ett annat gemensamägt förbund som fick godkänt är Inköp Gävleborg. Även här visar verksamheten miljonunderskott för år 2020. 3,3 miljoner kronor fattades för att nå budgeten i förbundet som ägs av länets kommuner och som nu är under avveckling.

Bättre gick det då för det kommunala bostadsbolaget Nordanstigs Bostäder AB. På sista raden visar årsredovisningen ett överskott på knappt två miljoner kronor för 2020. För att finansiera det pågående energieffektiviseringsprojektet, EPC, har 25 miljoner kronor lånats upp under året.

Vid årets slut hade bostadsbolaget 49 outhyrda lägenheter i sitt bestånd, vilket var något fler än året innan. Hyresbortfallet på grund av vakanta lägenheter landade på 4,2 miljoner kronor.

Ansvarsfrihet för styrelse

Efter en lång diskussion, som inte nödvändigtvis handlade så mycket om själva årsredovisningen, klubbades den. Däremot yrkade Stefan Bergh från Nordanstigspartiet.se att Nordanstigs Bostäders styrelse och förre vd inte skulle beviljas ansvarsfrihet. Efter votering beviljades emellertid ansvarsfrihet med siffrorna 26 ja mot två nej.

Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet att sälja en bit mark i Hassela till Plyfa AB för 130 000 kronor. Företaget vill bygga ett växthus på tomten för större odlingsverksamhet genom att nyttja överskottsvärme från den intilliggande fabriken.

I Gnarp finns också byggplaner av det lite större formatet. Där vill ett lokalt byggföretag bygga flerbostadshus. Fullmäktige klubbade försäljningen av den knappt 9 000 kvadratmeter stora tomten i Röde för 450 000 kronor.

Ny Ersk-Matsparkering

Fler ärenden handlade om mark, den här gången vill kommunen köpa 5,7 hektar mark intill Ersk-Matsgården i Hassela. Syftet är att utöka parkeringen intill den gamla finngården. Särskilt vid stora evenemang har parkeringen snabbt blivit full med följden att ängsmark behövt tas i anspråk. 370 000 kronor betalar Nordanstigs kommun för den nya marken och står dessutom för kostnaden för fastighetsregleringen.

Polisen kan inte utfärda böter för felparkerade fordon i Nordanstig. Anledningen är att det saknas fastställd sanktioneringsavgift genom lokala trafikföreskrifter i kommunen. Inte heller markägare som till exempel bostadsbolag har laglig rätt att ta ut kontrollavgifter då nivån för dessa inte får överstiga kommunens felparkeringsavgift.

Ny ordförande i bostadsbolaget

Förvaltningen har föreslagit några olika bötesbelopp beroende på vilken typ av förseelse det handlar om. Efter en lång debatt och votering beslutade fullmäktige att bifalla förslaget och införa sanktionsavgifter.

Kommunfullmäktige utsåg också Stig Jonsson som ny ledamot och ordförande i Nordanstigs Bostäder AB efter Katarina Bylin som avsagt sig uppdraget.

Utdelningen av stipendier till tre konstnärer ur Gunnar Greibers stipendiefond som hade aviserats till kvällens fullmäktige har skjutits fram eftersom ledamöterna sammanträder digitalt. Utdelningen kommer därför att ske utomhus vid ett senare tillfälle.

Till sammanträdet hade flera nya motioner lämnats in.

Här kan du se sändningarna från fullmäktige i efterhand

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se