MENY


Nordanstigs företagare mer nöjda

Företagsklimatet i Nordanstig är bättre än på många år, visar Svenskt Näringslivs mätning. Mest nöjda är företagen med service och bemötande, medan de gärna skulle se en större förståelse för företagande hos beslutsfattarna.

Nordanstig uppvisar det bästa företagsklimatet sedan 2007 i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Med ett sammanfattande omdöme på 3,3 placerar sig kommunen på den övre halvan i länet.

– Det är roligt att vi ser en positiv utveckling i samarbetet mellan kommun och näringsliv i Nordanstigs kommun, säger kommunchef Erik Hedlund.

Även om resultatet är bättre än på länge, och avsevärt bättre än förra årets mätning, visar kurvan över tid ingen tydlig trend – i någon riktning. Årets resultat ligger strax under rikssnittet.

– Det finns fortfarande områden som behöver utvecklas som exempelvis handlar om ökad tillit mellan kommunen och näringslivet, men också om utveckling av offentlig upphandling.

Tryggt i kommunen

I årets mätning visar – förutom det samlade resultatet – en lång rad områden gröna siffror där förbättringar skett sedan förra gången. De största ökningarna finns i kommunens service och bemötande och i information till företagen. Även dialogen med kommunens beslutsfattare finns bland de områden som ökat mest.

Nordanstigs företagare är allra mest nöjda med tryggheten i kommunen och att risken för att påverkas av brott är liten. Även tillgången på kompetent arbetskraft för företagen tycks ha ökat.

Kurvorna i Svenskt Näringslivs undersökning visar också att företagarens och politikerns syn i många fall skiljer sig åt. Ett tydligt exempel är frågan om politikernas attityder till företagande. Politikerna ger sig själva betyget 4,4 på den femgradiga skalan. Företagarna delar inte alls den bilden och stannar betyget på 2,6.

Fler medarbetare på heltid

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg har reagerat på skillnaderna och drar slutsatsen att politiken och näringslivet måste fortsätta att komma närmare varandra.

– Det som är glädjande är att vår ambition att förbättra vårt näringslivsarbete börjar synas. Jag tror att det blir än mer tydligt framöver då vi nu satsar på fler medarbetare som på heltid jobbar med näringslivsfrågor, säger Ola Wigg.

Skillnaderna i uppfattning mellan politiker och företagare skulle kunna ligga i förväntningarna kring vad kommunen faktiskt ska bistå med. Erik Hedlund betonar att kommunens roll på näringslivsområdet är stödjande och inte utförande.

– Vår roll är att vara en möjliggörare; stödjande, informativ och tillgänglig för kommunens näringsliv. Vi ska vara en tydlig, effektiv och tillgänglig myndighet på alla plan, säger Erik Hedlund.

"Hoppas på trendbrott"

Arbetet för ett bättre företagsklimat är på intet sätt isolerat till näringslivsenheten. För att klättra i rankning behöver företagen uppleva att de får bra service också i verksamheter som plan och bygg och i miljö- och exploateringsärenden. Årets mätning visar att företagen på flera områden faktiskt redan är mycket nöjda. Tillgänglighet, handläggningstid och vägledning kring tillstånd och tillsyn får betyg en bra bit över rikssnittet.

I kommunen finns cirka 1 100 registrerade företag. Svenskt Näringsliv har tillfrågat 200 av dem i sin enkät, varav 66 har svarat.

– Kommunen har under de senaste åren prioriterat näringslivsarbetet och dialogen. Det vi nu ser är förhoppningsvis ett trendbrott. Att politiken satsar på näringslivsutveckling med en näringslivschef på heltid stärker chansen att ökningen inte bara är tillfällig utan början på en tydlig trend, säger näringslivsansvarige Hans-Åke Oxelhöjd, som gärna ser att fler tillfrågade företag också prioriterar enkäten åren framöver.

Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet för 2021 publiceras under hösten.

Mer om företagsklimatet i Nordanstig hos Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vårt näringslivsarbete

Graf över det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Nordanstig åren 2002 till 2021.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
0652-361 96, ola.wigg@nordanstig.se

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef

0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se