MENY


1,6 miljoner till grönt kulturarvsprojekt på Ersk-Matsgården

De kommande åren ska Ersk-Matsgården i Hassela få en mer attraktiv gårdsmiljö och marken intill brukas med gamla metoder. Projektet har beviljats 1,6 miljoner kronor av de statliga bidrag som finns till lokala naturvårdsprojekt.

Ersk-Matsgården är ett välbevarat exempel på en ensamgård i skogen vid 1800-talets mitt och är sedan 2001 byggnadsminne. Under åren 2015–2018 renoverades gårdens byggnader och sommaren 2020 även en stenpelare under ladugården. Nu följs satsningarna upp när en mer attraktiv gårdsmiljö skapas och den omkringliggande marken börjar brukas med gamla metoder.

Barbro Björklund som är kulturutvecklare menar att projektet är viktigt för att bevara men också för att utveckla Ersk-Matsgården:

– Projektet ska bidra till ökad kunskap och förståelse hos besökarna om hur tidigare generationer levt på och av en sådan gård under 1800-talet. Vi hoppas att den här satsningen kommer att öka intresset och innebära att fler hittar till Ersk-Mats vilket ger oss bättre förutsättningar att bevara gården.

Projektet kommer också att gynna växter och insekter med behov av ängs- och hagmarker som hävdas genom slåtter eller bete.

Gamla metoder och flera grödor

De anställda på gården kommer att få utbildning i hur brukandet av mark gick till under självhushållets dagar på 1800-talet. Flera grödor kommer att odlas. Förutom vall (hö) och spannmål till exempel gamla potatissorter och svedjerova. En storhässja för torkning av spannmål och hässjor för torkning av hö kommer att sättas upp. Slåtter ska göras för hand eller med hjälp av häst.

– Vi öppnar gården för säsongen på midsommardagen och hoppas att våra besökare vill följa vårt gröna kulturarvsarbete i sommar, säger Barbro Björklund.

Lieslåtter. Fotograf: Anna Krohn

För mer information

Barbro Björklund, kulturutvecklare

Lona logotyp bestående av sverigekarta i bakgrunden med en röd prick över hela mittendelen av sverige med texten LONA i pricken