MENY


P-böter föreslås införas i Nordanstig

De lokala trafikföreskrifterna har saknat sanktionsavgifter för felparkering i kommunen. Nu föreslås böter på mellan 700 och 1 000 kronor vid felparkering.

Polisen har hittills saknat möjlighet att utfärda böter för felparkerade fordon i vår kommun. Nu har kommunstyrelsens slagit fast vilka belopp som ska gälla.

Även privata markägare påverkas av införandet av sanktionsavgifter. Nordanstigs Bostäder AB är ett exempel på markägare som inte kunnat bötfälla felparkeringar, eftersom de lokala trafikföreskrifterna inte medgett att böter utdelas. Privata bötesbelopp får nämligen inte överstiga kommunens bötesnivåer.

Frågan om sanktionsavgifterna avgörs slutligt av kommunfullmäktige vid sammanträdet 31 maj.

Så här mycket föreslås det kosta att felparkera i Nordanstig:

  • Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler, exempelvis parkera i motsatt färdriktning, för nära korsning eller övergångsställe. 700 kronor
  • Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters parkeringsförbud. 700 kronor
  • Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters stoppförbud. 700 kronor
  • Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrade. 1 000 kronor
Rullstolspiktogram målat på parkeringsruta för rörelsehindrade.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Tillväxt och service
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se