MENY


Markköp kan sätta P för Ersk-Mats platsbrist

Den gamla finngården i Hassela har brist på parkeringar, särskilt vid större evenemang. Nu föreslås markköp för att kunna utöka antalet p-platser.

Ersk-Matsgården i Hassela är ett populärt besöksmål som lockar många. Periodvis har den förhållandevis lilla besöksparkeringen inte varit tillräcklig. Inte minst vid de välbesökta julmarknaderna har parkeringssituationen varit besvärlig.

Nu föreslår kommunstyrelsen att två intilliggande markområden köps för att öka antalet parkeringsplatser vid Ersk-Mats.

När antalet besökare varit stort har ängsmarken vid gården använts, vilket gett oönskad påverkan på marken. I samband med den utbyggda parkeringen planeras också p-platser för rörelsehindrade i närmare anslutning till Ersk-Matsgården.

Frågan om att köpa marken tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj.

Närbild av en julbock av granris med julmarknadsbesökare i bakgrynden.