MENY


JO-kritik efter uteblivet mejlsvar

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Nordanstigs kommun efter en anmälan från en privatperson.

Det var under de första dagarna i mars 2020 som anmälaren uttryckte missnöje med hur kommunen hanterat ett ärende och begärde svar på ett antal frågor. Några dagar senare besvarades mejlet med en redogörelse för hur kommunen såg på ärendet och informerade om att beslutet kunde överklagas till förvaltningsrätten.

Myndigheten avgör själv

Istället för att överklaga inkom ett nytt mejl, den här gången ställt till kommunchefen. Vid tidpunkten saknade Nordanstig kommunchef och av oklar anledning besvarades inte mejlet av tillförordnad kommunchef. Frågan aktualiserades på nytt när anmälaren påminde om sitt tidigare mejl. Bedömningen från kommunen var då att personen redan fått svar tillsammans med en hänvisning till förvaltningsrätten.

Privatpersonen anmälde kommunen till Justitieombudsmannen. Även om en myndighets serviceskyldighet inte är obegränsad, är den vidsträckt, betonar JO. Det är dock myndigheten själv som avgör hur mycket hjälp och i vilken form den kan ges.

Borde fått ett till svar

I det här fallet bedömde kommunen att anmälaren redan fått svar. JO anser att anmälaren, om inte annat, åtminstone borde upplysts om kommunens uppfattning och riktar därmed kritik mot Nordanstigs kommunstyrelse.

– Vi har rutiner och det är viktigt att vi följer dem, vilket vi också gör. Vi arbetar hela tiden för att öka kvalitén i handläggningen och minska risken för sådana här misstag, säger kommunchef Erik Hedlund.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se