MENY


Vägarbete på väg 305 mellan Hassela och Delsbo

Trafikverket har påbörjat beläggningsarbete på väg 305 mellan Hassela och Delsbo.

Ett körfält kommer att vara avstängt och trafiken regleras med vakt och lots. Risk för kortare stopp och köbildning under arbetet som beräknas pågå till och med den 18 maj. 

Bilden visar del av en asfalterad väg med vägmarkeringar.

Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

Trafikverkets kontaktcenter
0771-921 921, trafikverket@trafikverket.se