MENY


Föreläsning för dig som möter barn och unga

Nordanstigs kommuns arbetsmarknadsenhet bjuder in till en föreläsning om egenskapen grit. Grit beskrivs som förmågan att hålla fast vid långsiktiga mål och att inte ge upp vid motgångar. Föreläsningen hålls av leg. psykolog Berit Nordström.

Vi lever idag i ett samhälle med snabba belöningar, ett flöde av intryck och impulser där uthållighet och långsiktighet tenderar att bli alltmer utkonkurrerat. Samtidigt visar studier att dessa förmågor har stor betydelse för såväl skolframgång som för individens framtida liv.

Hur utvecklar barn och unga självkontroll? Vilken betydelse har förmågan till självkontroll för vårt framtida liv? Hur kan vi förbättra förmågor som motivation, koncentration och uthållighet?

Kort om föreläsningen

Målgrupp: Föreläsningen är för dig som möter barn, ungdomar och unga vuxna i ditt arbete eller i andra sammanhang. Du är kanske förälder, föreningsaktiv eller allmänt intresserad.

Datum: 27 maj

Tid: 15.00–17.00

Var: Teams

Anmälan: Anmälan via e-post till lena.svensson2@nordanstig.se, märk mailet med ”Anmälan grit”. När du anmält dig får du en länk till evenemanget.

Nordanstigs kommun, Arbetsmarknadsenheten, driver ett ESF-projekt som riktar sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och huvudprojektägare är Region Gävleborg, åtta av länets kommuner har lokala delprojekt.

Barn tittar på maskin.

För mer information

Lena Svensson, arbetsmarknadsvägledare
0652-360 57, lena.svensson2@nordanstig.se

 

Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknads- och flyktingenheten

0652-363 38, bente.sandtrom@nordanstig.se