MENY


Katrinne är ny rektor på Gnarps skola

Den 1 april tillträdde Katrinne Bylund sin nya tjänst som rektor på Gnarps skola. Katrinne kommer närmast från en rektorstjänst på Fränstaskolan i Ånge kommun.

Sundsvallsbon Katrinne Bylund kände sig färdig och nöjd med sitt uppdrag som rektor i Ånge kommun och redo för en ny utmaning när tjänsten som rektor vid Gnarps skola dök upp.

Katrinne har lång erfarenhet från skolvärlden. Under många år har hon arbetat som svenska- och SO-lärare vid Samillsdalskolans högstadium i Leksand. Efter genomförd rektorsutbildning lämnade hon Dalarna för att återvända hem till Sundsvall och har sedan dess arbetat som rektor i Ånge och Sundsvalls kommuner. Katrinne fortsätter att förkovra sig inom sitt gebit och läser just nu ett påbyggnadsår på rektorsutbildningen.

"Ett arbete är redan påbörjat"

I oktober förra året flyttades Gnarps skolas mellanstadieelever tillfälligt till andra skolor på grund av akuta brister i den psykosociala arbetsmiljön. Sedan dess har ett omfattande arbete för att komma tillrätta med skolans problem genomförts och eleverna välkomnas tillbaka till Gnarps skola efter sommarlovet.

– Det finns en stor utmaning i att skapa en hållbar organisation och en budget i balans. Med det som grund behövs trygghet i rutiner och strukturer, kollegialt lärande och skolutveckling. Där finns ett arbete som redan är påbörjat och som jag kommer att fortsätta med, säger Katrinne.

Hon upplever det också positivt att det finns en plan för den fysiska lärmiljön med renovering av skolan, en viktig aspekt när det gäller arbetsmiljö för såväl elever som personal. Hon betonar betydelsen en god fysisk lärmiljö, att det är en förutsättning för lärande och viktigare än man kanske tror.

"Många positiva saker att bygga vidare på"

Katrinne berättar att hon blivit väl mottagen av såväl skolan som kommunen. Tillsammans med medarbetarna förbereder Katrinne för att ta emot eleverna i år 5 och 6 till hösten och hon ser ljust på framtiden:

– Det finns många positiva saker att bygga vidare på för att utveckla Gnarps skola i rätt riktning framåt!


Bilden visar Katrinne Bylund intill kommunvapnet utanför kommunhuset i Bergsjö.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se