MENY


Lär dig sälja upplevelser bättre!

Region Gävleborg erbjuder kompetenshöjande insatser till företagare inom besöksnäringen för att stötta i det omställningsarbete som pandemin orsakat. Genom en kostnadsfri workshopserie får företagare hjälp med att utveckla sina produkter och stöd i att bygga ett hållbart företagande.

Inom ramen för projektet "Vi ställer om" erbjuder regionen nu affärsutvecklingsprogrammet Kurbits Hållbar produktutveckling. Programmet syftar till att ge företagare inom besöksnäringen kunskap och verktyg för att producera, marknadsföra och sälja upplevelser. Under programmets gång får du som företagare stöttning i att ta fram minst en ny produkt eller upplevelse och nätverket ger dessutom möjligheten att hitta nya samarbetspartners.

Kursstart 11 maj – anmäl dig senast 27 april

Hållbar produktutveckling består av fyra online-workshops och eget arbete mellan träffarna. I programmet ingår även ett coachningstillfälle på distans.

Kurstillfällen: 11 och 25 maj, 1 juni och sista digitala träffen preliminärt 8 juni.
Tider: 09.00 - 12.00.


För mer information

Barbro Björklund, kulturutvecklare
0652-360 16, barbro.bjorklund@nordanstig.se