MENY


Visionsbidrag en del av Stocka ställplats framgång

Hamnområdet i Stocka har på kort tid utvecklats till att bli en av Sveriges mest attraktiva platser för husbilsturister. Utvecklingen har kostat otaliga ideella timmar liksom bidrag och stöd från bland andra kommunen.

Att kalla utvecklingen i Stocka gästhamn en framgångssaga är nog ingen överdrift. Den lilla pärlan vid kusten som fram tills för bara några år sedan var en tämligen anonym liten gästhamn är idag rankad som en av landets bästa ställplatser för husbilar.

– Man kan ju fundera på hur man kan åstadkomma den utvecklingen vi har sett här i hamnen och det finns ju massor av ideella timmar bakom för att det här ska fungera. Men det behövs också ren finansiering och kommunen har varit strålande behjälpliga. Vi hade inte klarat oss utan kommunens stöd överhuvudtaget, säger Stefan Alexandersson från Stocka hamnförening.

Dramatisk ökning av antalet gästnätter

Hamnområdet sköts på uppdrag av kommunen av Stocka hamnförening sedan dryga tjugo år tillbaka. Initialt var föreningens verksamhet inriktad på att utveckla själva hamnen. Kajerna renoverades, en virkespråm från sågen lades fast på stranden intill båthuset och sjöboden renoverades och inreddes för försäljning av hantverk.

Men i takt med att husbilsturismen ökade förändrades verksamheten och sommarsäsongen 2016 beskrivs av föreningen som kaotisk. Mellan 2015 och 2019 ökade antalet gästnätter för husbilar från 150 till 2 150.

– Vi insåg då att vi behövde göra något åt parkeringen och genom ett gemensamt projekt med kommunen och EU-pengar blev det möjligt, berättar Stefan.

Fler ställplatser ställdes i ordning och de 25 nya platserna lockade ännu fler husbilar till Stocka. Ett servicehus byggdes som finansierades genom lån med kommunal borgen, kommunens visionsbidrag och föreningens driftöverskott. Servicehuset har senare byggts ut ytterligare och omfattar idag fyra toaletter, duschar och utrymmen för tvätt och latrintömning. En diskplats har också iordningställts på bryggan. Utbyggnaden finansierades delvis med föreningens överskott men också med stöd från Nordanstigs Företagarförening.

"Till för hela byn"

Verksamheten har framför allt bedrivits genom ideellt engagemang men de senaste tre somrarna har ungdomar anställts som värdar och man har kunnat betala marknadsmässiga löner.

– Det finns inget egenvärde i att bygga upp en kassa i föreningen utan det här är till för hela byn. Men verksamheten börjar bli så pass stor att vi behöver börja betala ut löner och driva det lite som ett företag, säger Stefan.

Ställplatsen genererar pengar till hela orten

Föreningen utvecklar inte bara hamnområdet, en del av pengarna går till att sponsra olika projekt i byn. Det senaste är en spång vid ingången till Långlandet, en stig som sträcker sig från brofästet vid Rönnskär längs med stranden. Föreningsmedlemmarna är tydliga med att de jobbar för en levande bygd.

– Ställplatsen genererar inte bara pengar till sig själv, det spiller över på hela orten. På både Kajutan och hos fiskaren på skäret spenderar man en hundralapp per husbil och dag. På Restaurang Måsen lägger man nära på 200 kronor per husbil och dag, så det är väldigt mycket pengar som går in i byn tack vare ställplatsen, berättar Per Dahlström.

"Årets ställplats 2019"

Marknadsföringen kostar dem däremot inte en krona, den sköter besökarna själva genom mun till mun-metoden. Ryktet går om det välstädade och fräscha servicehuset och om de vackra omgivningarna och de omnämns på webbplatser och i media. Den var dessutom en av fem nominerade i "Årets ställplats 2019", en tävling som slutade med en hedrande tredjeplats efter två stora konkurrenter.

– Vi tycker att vi vann! säger Marianne Svedberg.

Se vår korta film om utvecklingen i Stocka genom att klicka på bilden.