MENY


Räddningstjänster övade gemensam ledning

På torsdagen testades den nya hälsingegemensamma räddningschefs- och ledningsfunktionen vid en övning i närheten av Iggesunds bruk.

Sedan tidigare har Hälsinglands räddningstjänster en gemensam räddningschefsfunktion. Nu finns en ytterligare befälsfunktion som är i beredskap dygnet runt; yttre befäl. Samtliga funktioner bemannas av de tre räddningstjänstorganisationerna i Hälsingland; Kommunalförbundet Hälsingland, Norrhälsinge räddningstjänst och Räddningstjänsten Ljusdal.

Den nya organisationen är tänkt att ge ökad kapacitet till ledning, uthållighet och hantering av större händelser och bättre svara upp mot lagkraven. Den 15 april var det dags att testa hur det fungerar i praktiken. Då deltog samtliga räddningstjänstorganisationer i Hälsingland i en övning vid Iggesunds bruk.

– Syftet är att öka vår förmåga att hantera händelser på våra större industrier, samöva organisationerna och på så vis förbereda oss för större händelser, testa den nya ledningsfunktionen samt öva ett mindre stabsmoment på distans i ny teknik. Förhoppningsvis får vi viktiga lärdomar att ta med oss i vidare planering och samarbete, säger räddningschef Mats Åberg.

Två insatsklädda brandmän går igenom instruktioner i en pärm intill en brandbil.