MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder, måndag 26 april 2021 klockan 18.00 i Bergsjö

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, men med anledning av smittorisken rekommenderar vi dig att titta på webbsändningen i stället för att närvara.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.
Ledamöterna deltar i sammanträdet på distans.

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Slutrapport – Stärka det småskaliga kustfisket från norra Uppland till Ö-vik. Kustfiskarelyftet
  • rapport – Nordanstigs kommuns vattenvårdsprojekt
  • årsredovisningar för Nordanstigs kommun och några av kommunens bolag.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se