MENY


Betydande statlig finansiering i ekoprojekt

Genomgången av kostnaderna för kommunens vatten- och fiskevårdande projekt visar att statliga stöd bekostat en stor del under de fem år projektet pågått. Oräknat inköpen av kraftverk stannar kommunens kostnader hittills på cirka 2,4 miljoner kronor.

En redovisning av kostnaderna för vatten- och fiskevårdsprojektet presenterades för kommunstyrelsen under tisdagens sammanträde. Redovisningen omfattar kostnader från februari 2015 till och med december 2020.

Redogörelsen delas in i kostnader för allmänna åtgärder och kostnader för kraftverk och dess fastigheter. Politikers arvoden och bedömd tid för tjänstepersoners arbete ingår också.

Inköp av kraftverken finns däremot inte med, eftersom de är en tillgång och inte en kostnad. Skulle kraftverken komma att rivas omvandlas de till en kostnad i redovisningen. Här finns emellertid beviljade bidrag, bland annat från Naturskyddsföreningens fond Bra miljöval, som täcker en stor del av inköpskostnaden för kraftverken.

Ingår i ordinarie uppdrag

Av redovisningen framgår att kommunens totala nettokostnad för de fem år projektet pågått är knappt 2,4 miljoner kronor – där huvuddelen, cirka 1,8 miljoner, är kopplade till att äga och driva kraftverken. Resten, 554 000 kronor, är kommunens kostnad för vattenvårdande åtgärder som förstudier, borttagande av vattenhinder och dammrivning i Andersfors. Dessa delprojekt har till största delen finansierats av statliga stöd, till exempel stöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA eller LONA-bidrag.

Kostnaden för politikers arvoden för att delta i styrgruppsarbetet uppgår till 159 000 kronor. Heltidsarvoderade politiker, i klartext kommunstyrelsens ordförande, ingår inte i sammanställningen då det ingår i dennes uppdrag att delta i kommunens styrgrupper.

Oro för påverkade brunnar

Inte heller tjänstepersoners arbetstid kostnadsförs i projektet. Det ingår i ordinarie arbetsuppgifter att delta i projekt som kommunen driver. Däremot redovisas en uppskattning av nedlagd tid på projektet åren 2015–2020, där verksamhetschef lagt cirka fyra procent av sin arbetstid och en handläggare cirka 20 procent.

– Den statliga medfinansieringen är ett mycket bra sätt att växla upp pengar för att kommunen ska få ut så mycket som möjligt av våra skattemedel. Den påverkan på nivåer som vi sett i några brunnar runt kraftverken i Gnarp är förstås ett orosmoln, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

Här kan du läsa mer om vatten och fiskevård i Nordanstig

Här kan du läsa kostnadsredogörelsen i sin helhet , 190.8 kB.

Bild av sakta strömmande vatten i Gnarpsån.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef

070-628 61 38, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se