MENY


Miljömanifestation för klimatet

Idag lördag 27 mars klockan 20.30–21.30 är det Earth hour. Att släcka sina lampor under den här timmen är en symbolhandling för klimatet. Många små steg leder till en mer hållbar framtid.

Årets tema för Earth hour är ”Stoppa klimatkrisen och bevara den biologiska mångfalden”. Klimatförändringarna fortsätter att vara ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Populationer av olika arter minskar kraftigt och riskerar att dö ut, vilket är viktigt att uppmärksamma.

– Under 2021 är Nordanstig med i projektet Glokala Sverige, ett gemensamt projekt med svenska FN-förbundet och SKR. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling tillsammans med andra kommuner i hela Sverige, berättar Anna Hesselgren-Heijbel, miljö- och klimatstrateg.
– I linje med våra politiska mål som baseras på Agenda 2030 så uppmanar vi alla att släcka ned lördagen den 27 mars kl. 20.30–21.30. Visa ditt engagemang för klimatet och vår planet! Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Behöver du råd kring hur du kan minska din påverkan på klimatet kontakta gärna vår energi- och klimatrådgivare Johan Ringmar.

Soluppgång över jorden sett från rymden.

För mer information

Anna Hesselgren-Heijbel, miljö- och klimatstrateg
0652-362 84, anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se

 

Johan Ringmar, energi- och klimatrådgivare

072-202 48 53, energiradgivning@nordanstig.se